Vitaalmenu • Lochem Advies voor gezond & vitaal leven

Orthomoleculaire therapie

Orthomoleculaire therapie is gebaseerd op de wetenschap dat tekorten aan voedingsstoffen zoals o.a. vitaminen, mineralen, sporenelementen allerlei biochemische processen in lichaam en geest kunnen verstoren. Een goed verloop van alle biochemische processen in ons lichaam staat namelijk aan de basis van een optimale functie van al onze organen en orgaansystemen. Het bepaalt daarmee tevens de kwaliteit van ons zelfherstellend vermogen en onze belastbaarheid. 

Een tekort aan voedingsstoffen kan het gevolg zijn van kwalitatief onvolwaardige voeding, maar ook van een gestoorde opname in de darmen of een voeding met een overmaat aan belastende bestanddelen die juist belangrijke vitaminen en mineralen aan ons lichaam onttrekken. Daarnaast kunnen langdurig gebruik van medicijnen, milieufactoren, of bijvoorbeeld chronische slaapgebrek en andere belastende leefstijlfactoren maken dat de daadwerkelijke behoefte aan bepaalde voedingsstoffen in het lichaam niet wordt gedekt.

Afhankelijk van de aard van de verstoring kunnen vervolgens kleinere of grotere, vaak chronische, klachten ontstaan.

Klinische PNI (Psycho Neuro Immunologie)

De klinische PNI (Psycho Neuro Immunologie), een specialisatie binnen het vakgebied orthomoleculaire therapie, komt voort uit de nog jonge wetenschap die de interacties tussen het zenuwstelsel en het immuunsysteem en de wederzijdse relatie tussen gedrag en gezondheid onderzoekt. Alle organen en orgaansystemen staan via allerlei biochemisch wegen voortdurend met elkaar in contact en oefenen daarmee een wederzijdse invloed op elkaar uit. Daarnaast bestaat er ook nog een interactie met de omgeving. Binnen de kPNI worden de verschillende interacties tussen organen, orgaansystemen en omgeving zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht om tot een integraal beeld van de menselijke gezondheid te komen. Op basis hiervan worden therapeutische adviezen opgesteld. Deze hebben tot doel de oorzaken van uw problemen aan te pakken en gaan verder dan alleen symptoombestrijding.

Voedings- en bewegingsadvies

Interventies binnen het kader van orthomoleculaire therapie en kPNI zijn erop gericht om verstoorde organen en orgaansystemen weer terug in balans te brengen. Om dit te bereiken worden zowel voedingstherapie als suppletie met voedingssupplementen en fytotherapeutica ingezet. Ook bewegingsadvies en de omgang met stress en ontspanning kennen een belangrijke plaats binnen het geheel van de orthomoleculaire kPNI-benadering.