Vitaalmenu • Lochem Advies voor gezond & vitaal leven

Duurzame bevordering van uw gezondheid

Vitaalmenu wil u graag laten ervaren dat leefstijl, waaronder voeding en suppletie, zowel preventief als therapeutisch kunnen worden ingezet. Dit om een duurzaam effect op uw gezondheid te bewerkstelligen en u in staat te stellen de grip op uw gezondheid en vitaliteit te verstevigen.

Veel mensen ervaren in de loop van de tijd een opeenstapeling van gezondheidsproblemen waarin men zelf vaak wel een samenhang vermoedt maar over onvoldoende kennis beschikt om mogelijke verbanden duidelijk te krijgen en het tij te keren. Een specialistische benadering van de afzonderlijke klachten zal dan in veel gevallen geen duurzame oplossingen verschaffen omdat deze veelal voorbij gaat aan de mogelijk gemeenschappelijke mechanismen die aan de ontstane situatie ten grondslag liggen.

Aandacht voor totaalpakket

Vitaalmenu beschikt over kennis om samen met u op zoek te gaan naar de onderliggende mechanismen die (mede) ten grondslag liggen aan uw ‘zwakke plekken’ of gezondheidsklachten. Dit door aandacht te hebben voor het totale pakket aan lichamelijke, emotionele, psycho-sociale en leefstijlaspecten en de mogelijke wisselwerkingen hiertussen. Vaak kunnen via deze weg de nodige handvatten worden aangereikt om uw gezondheid structureel te verbeteren.

Het is inmiddels meer dan duidelijk dat met leefstijl- en voedingsinterventies veel gezondheidswinst te behalen valt. Dit zowel in preventieve zin als ter verbetering of oplossing van bestaande klachten. Dit wordt door belangrijke wetenschappelijke studies ondersteund.

Een gezonde leefstijl loont en je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.