Vitaalmenu • Lochem Advies voor gezond & vitaal leven

Praktijk Vitaalmenu Lochem

Vitaalmenu is de praktijk van Stoffel van den Hemel. Oorspronkelijk studeerde zij in 1989 af aan de Wageningen Universiteit als levensmiddelentechnoloog. Gedreven door een grote interesse in preventieve geneeskunde, behoud van vitaliteit bij het ouder worden en natuurlijke oplossingen/ondersteuning bij gezondheidsklachten heeft zij zich door de jaren heen steeds meer op deze gebieden toegelegd. Zij doorliep hierbij meerdere vervolgopleidingen, waaronder de 6-jarige hbo-opleiding tot Natuurgeneeskundig therapeut en de 2-jarige opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde volgens de klinische Psycho Neuro Immunologie. Ook is zij hbo-gediplomeerd op het gebied van regulier-medische kennis. Daarnaast heeft zij haar vakgebied sterk verdiept en verbreed via intensieve zelfstudie en het volgen van vele bij- en na-scholingen. In haar werk ligt haar focus bij de evolutionaire geneeskunde, systeemdenken en een oorspronkelijke leefstijl.

Eerste consult

Vooraf aan uw eerste bezoek aan de praktijk ontvangt u een intakeformulier. Op dit formulier kunt u aangeven waarbij of voor welke gezondheidsklacht(en) u ondersteuning wenst. Ook worden u een aantal vragen gesteld over uw gezondheidsverleden, medicijngebruik, algemene gezondheid en conditie.

Het eerste consult zal middels een aanvullend vraaggesprek dienen om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in uw algehele gezondheidstoestand en huidige leefstijl.

De inzet is om de onderliggende mechanismen die tot uw gezondheidsklacht(en) hebben geleid of ermee samenhangen te achterhalen en te analyseren welke systemen (zoals bijvoorbeeld het immuunsysteem, de glucosehuishouding of het spijsverteringssyteem) in uw lichaam verstoord zijn. Op basis hiervan zullen er gerichte voedings- en overige leefstijladviezen worden gegeven waar u vervolgens zelf mee aan de slag kunt. Daarnaast krijgt u, afhankelijk van uw probleem, adviezen ten aanzien van het gebruik van specifieke voedingssupplementen en/of fytotherapeutica.

Een eerste consult neemt ongeveer 1 uur in beslag.

Vervolgconsulten

Deze vinden gemiddeld eens in de 4 weken plaats. Een vervolgconsult duurt ongeveer 30 minuten.

Grip op uw gezondheid

Om u in staat te stellen de grip op uw eigen gezondheid te verstevigen zal er tijdens de consulten ook veel aandacht worden besteed aan uitleg en informatieoverdracht. Dit om u meer inzicht te verschaffen in uw persoonlijke gezondheidstoestand en de hiermee samenhangende invloed van voedings- en overige leefstijlfactoren.